Trafik Kurallarının Yaptırımları

15/04/2012  //     //  Genel

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bir çok madde ile bisiklet bir ulaşım aracı olarak belirlenmiş, bir önce ki yazıda bunlar tek tek sayılmıştı. Kanun koyucu sadece sayılmasıyla tam anlamıyla güvence altına almamıştır, zaten alınması da beklenemez ancak bu tanımsal kanun maddelerini bazı yaptırımsal maddelerle destekleyerek hem bisiklet kullanıcısına hem de trafiğin geri kalanına sorumluluklar yükleyerek ve bu sorumlulukları yaptırımlara bağlayarak tam anlamıyla güvenceye almıştır. Mevcut kanunlarımızda tüm bunlar mevcuttur. Bir düzen içerisinde bir kısmını inceleyelim acaba biz bisiklet sürücülerine yüklenmiş sorumlulukları yerine getirmemenin ne gibi yaptırımları varmış.

 

 

1) Bisikletinde bir taşıt olduğu gerçeği ile trafik akışının normal seyrine uymamız beklenir. Karayolları Trafik Kanunu madde 46 uyarınca trafiğin sağdan akması kuraldır ve bunun bir uzantısı olarak bisikletinde en sağ şeridi kullanması ve yine aynı madde belirlenmiş ani ve trafiği aksatacak tüm şerit değişikliklerinden kaçınması beklenir. Bu kurala uymamanın yaptırımı kanunumuzca 154tl para cezasıdır.

 

2) Trafikte yer alan her taşıt gibi bisiklette trafik düzenleme ve denetimle görevli yetkili kişilere, trafik ışıklarına, trafik levhalarıve yer işaretlerine uymak zorunludur. Aksi hal söz konusu ise karşılık olarak yaptırım 154tl para cezası olarak belirlenmiştir.

 

3) Trafikte alkollü araç kullanmak ne kadar tehlikeli ve yasaksa aynı durum bisiklet için söz konusudur. Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüler için birince seferde 650tl ikinci seferde 814tl, üç ve daha sonra ki seferlerde 1306tl para cezası verilecektir. Burada sadece alkolden bahsedilmemektedir kanunumuzun 48. Maddesinde alkol,uyuşturucu ve keyif veren her türlü madde denmektedir. Hatta maddenin geri kalanında uyuşturucu ve keyif verici maddeler her ne kadar başka bir suça vücud verseler de 6ay hafif hapis cezası ile birlikte 1306tl para cezası uygulanır.

 

4) Bir önceki yazımızda da belirtilen hız sınırlarına (30/45/45) uymamanın yaptırımı ise yüzdelik hesap olarak belirlenmiştir. Hız sınırını %10-%30 kadar aşmış olan sürücülere 154tl, %30’dan fazla aşanlara ise 319tl para cezası kesilir.

 

 

Uzun lafın kısası diyerek tüm kuralları tek tek incelemeden konuyu bağlayalım, taşıt trafiğini düzenleyen tüm bu kurallar biz bisikletliler içinde söz konusudur ve bisikletliler içinde ayrı kurallar düzenlenmesine gerek olmaksızın hukuken “kıyas yolu” kavramı uygulanarak bisikletlilere de uygulanabilir.

 

Kanun koyucu Karayolları Trafik Kanuna bir istisna olarak bisikletler için özel bir madde koymuş;bazı konularda yaptırımı arttırmış. Bu madde bir çoğumuzun bildiği üzere ve bir önceki yazımızda tek tek sayıldığı üzere madde 66’dır. Bu maddeye göre belirlenmiş bisikletin trafikte bulunma koşullarına uymayan sürücüler için 154tl para cezası söz konusu olacaktır.

 

Tüm bu kurallar sadece sürücülere ceza veren kurallar değildir, kurallara uyulması halinde trafikte oluşucak düzenden çok daha rahat ve keyifli sürüşler yapabilecek ve güvende olacağız. Bunun dışında ise bu kurallar tüm sürücüler için olduğundan yaptırım her iki tarafada mevcuttur. Örneğin sıkca karşılaşılan bir örneği ele alalım; sağ şeritten bisikletimiz ile ilerlerken arkadan bir araç gelir ve arka tekerinize bitiştirerek sürmeye başlar, aslında sizden yol istemektedir ancak oldukça usulsüzdür. Nedeni yine Karayolları Trafik Kanunu madde52’nin C fıkrasında “Güvenli Takip mesafesini bırakmalı aksi halde 72tl paracezası söz konusudur. Bunun yanı sıra madde. 54’te araç geçme kuralları tek tek sayılmış ve uymamanın cezası ise 154tl olarak belirtilmiştir.

 

Bisikletliyiz diye bizleri sorumluluk altına alıcak kural yok diyerek trafiği katledercesine bisiklet kullanmak cezasız değildir. Önce bizler kurallara uyalım, tüm bu kurallar güvenli trafik için, bisikletliler için, otobüs-dolmuş sürücüleri için, özel araç sürücüleri için!

 

Bir klasik ama trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım…

Cyclingtr
Yazar Hakkında :

Bir Yorum Yazın