Dumansız Hava Sahamızı İstiyoruz…

28/09/2009  //     //  Genel

 

Paylaş

 

Türkiye’de artık yeni bir dönem başlıyor: Tam Dumansız Türkiye. Türkiye’nin havası artık %100 “Dumansız” olacak. Evet sloganımız buydu değil mi ? İstiyoruz ki %100 dumansız hava sahası anlamı tam olarak yerini bulsun. Ülkemizde toplu taşım yerine sabahları tek kişi bomboş araba içerisinde işine giden bireylerin gereken hassasiyeti göstersin. Ülkemizdeki taşıt sayısı ve hatta tek kişi işe giden araç sayısı dahi düşünüldüğünde yakılan benzinin ülke kişi başına düşen milli gelire etkisi bir yana oluşturdukları hava kirliliği de tüm Türkiye görsün ve halk bilinçlendirilsin.

 

Türkiye, 4207 sayılı Kanun düzenlemesiyle 19 Mayıs 2008’den itibaren kapalı alanlarda temiz hava soluma hakkına, yani Dumansız Hava Sahası’na kavuştu. Halkımız, Dumansız Hava Sahası’nı hızla benimsedi ve gönülden destekledi.

19 Temmuz 2009 itibariyle de ülkemizde artık %100 Dumansız Hava Sahası dönemi başladı. Artık kahvehaneler, barlar, kafeler, restoranlar ve eğlence mekanları dahil, halkın ortak kullandığı tüm kapalı alanlar sigara dumanından %100 arınacak.

Dendi evet kapalı alanlarda edindiğimiz insan olma hakkı temiz hava soluma hakkımızı kapalı alanlarda yani bir nebze olsun elde ettik. 

 

Peki ya %100 güvenli temiz hava sahası ??? Kapalı alanlarda temiz hava soluma hakkımızın yanısıra benzer bir kampanya ile halkın bilinçlendirilmesi ve sadece kapalı alan değil kapıyı açtığımızdaki egzos, sanayi bacası, bilinçsiz yakılan kömür bacalarının da kanunlaşmasını istiyoruz.

 

Sigara dumanının kapalı alanlarda yasaklanması %100 güvenli dumansız hava sahası olarak sınırlandırılması ne derece gerçekçi olabilir. Büyük şehirlerin düşmanı özellikle kış aylarının yaklaştığı bu dönemde dışarı çıktığımızda soluduğumuz havanın temizlik oranı nedir. Ülkemizdeki taşıtlar, sanayi bacaları, kömür sobalarının yarattığı hava kirliliği düşünüldüğünde sigara dumanının yarattığı hava kirliliği %100 lük değil % 2 lik bir oranda kalsa bile yanlış bir oran olmaz.

 

4207 sayılı Kanun düzenlemesine ve ülkemize, bizlere yararlarına kısaca değinelim.

Gelişmiş ülkelerin çoğunda sigara tiryakiliğini azaltan,

Tüketimin azalmasıyla ülkemiz dış açığını azaltan,

Sigara tüketimi sebebiyle beraberinde gelen kişinin sağlık giderlerinin ülke ekonomisine yarattığı gider gibi önemli kişi başına düşen gelirin yükseltilmesini sağlayan gereksiz masraf ve dış açığın yanısıra

Kapalı ortamlarda sigara dumanına maruz kalmamak.

 

Kapalı ortamlarda hava sahasının temizlenmesi takiben benzer bir kanun ve mümkün olduğunca benzer cezai yaptırım uygulanarak;

 

Sanayi bacalarının filtre kontrolünün ciddi olarak kontrolünün gündeme gelmesi,

Sanayi atıklarının yine mümkün olduğunca arıtma tesislerine yönlendirilmesi kontrolünün sıklaştırılması,

 

Halkı otobüs ve metro gibi toplu taşım araçlarına yönlendirilmesi bir kişinin aylık benzin masrafının vurgulanarak halkı toplu taşıma yönlendirilmesi, İş yerine tek kişi yolculuk yapan oranın yüksek olduğu ülkemizde özellikle bu kesim vatandaşların bilinçlendirilmesi ve toplu taşıma yönlendirilmesi,

Ülkemizde yeşil dalga trafik lambalarının her ilde sistematik çalışmasının sağlanması. Bir aracın sürekli kırmızı ışığa yakalanması aracın dur kalk işleminde harcadığı benzin maliyetlerinin trafik lambalarının bilinçli organizasyonu ile ülkemiz gayri safi milli hasıla oranını arttırması ve keza hava kirliliğinin azalmasının sağlanması.

 

Türkiye karayollarının bağlı bulunduğu bir denetleme kurumunun oluşturulması kazaya mahal bölgelerin tesbiti, raporlanması ve acil olarak kazaya unsur sebeplerin düzeltilmesi. Bu işlem ilk etap büyük bir iş yükü ve devlete gider gibi görünse de… Kazaya karışan araçların tamir,bakım, yedek parça dış açık oranı düşünüldüğünde ve maalesef kazada vefat eden vatandaşların belirli bir yaşa gelene dek ülkemize gayri safi milli hasıla (kişi başına düşen gelir) yatırımının hesaplanması, göz önüne alınmasıyla ilk yatırım tutarının hata tesbit ve düzeltim maliyetinden öte oluşacak hasar ve kayıpların yanında geçici ve küçük bir masraf olduğunun görülebilmesi ve harekete geçirilmesi.

 

Bisiklet yollarının ve parklarının yapılması… Kısa mesafe ulaşım aracı olarak halkın bilinçlendirilmesi, halkın bisiklet yollarında güvenliğinin sağlanması, bisiklet parklarının çokluğu ile bisikletlerinin güvenliğinin reklam ile vurgulanarak kısa mesafeye yakılan benzin oranının düşürülmesi hava kirliliğine karşı bu cepheden de savaş açılmasının gerekliliği önemlidir. Ülkemiz hava şartları ile Avrupa hava şartları karşılaştırıldığında bisiklet kullanımına uygun yoğun tabiri ile cennet tabir edilen Türkiye iklim şartları kısa mesafe bisiklet kullanımının yoğunlaştırılması, teşviki ve bilinçlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bisiklet yollarının yapımı yerel belediyeler için gider hanesinde ilk etapta ciddi bir rakap yaratacağı düşünüldüğünden maalesef belediyeler bu masraftan kaçınmaktadır. Oysa bu sorun yerel sorun ötesinde Türkiye’ nin sorunudur. Ve merkezden karar alınarak her yerel yönetim için kaçınılmaz bir işlem olarak bütçelendirilmelidir

Yerel yönetim için büyük gider masrafı olarak görülen bisiklet yolları ve bisiklet parkları ülkenin harcayacağı benzin gideri ve oluşan hava kirliliğinin oluşturacağı sağlık sorunları sebebi ile devlete yazılacak sağlık giderlerinin kısmen hafiflemesine sebep olacak ve ilk başta yapılan bisiklet yolu ve parkları gider maliyetleri uzun vadede ülke lehine sağlıklı toplum, daha temiz hava ve benzin giderlerinin kısılması olarak her yıl artarak gelir hanesine görünmez bir kalem olarak işleyecektir

Yerel yönetimlerin kaçındığı bu masraflardan Ülke yönetiminin sigarada uyguladığı gibi televizyonun eğitsel amaçlı etkin kullanımı ile halkı bilinçlendirmesi ve yerel yönetimlere yıl bazında bütçe ayırarak öncelik olan acil eylem planı bisikletlerin yaygınlaştırılması çalışmalarına başlamalı ve belediyelerden verilen bütçe doğrultusunda çalışma raporları istenmelidir

Ülke ekonomisi mi ??? %100 dumansız hava sahası mı??? Ne istiyoruz? Ne yapmalıyız?

 

 

Sigara dumanı ile başlayan kampanyanın genişletilerek GERÇEK DUMANSIZ HAVA SAHASININ SAĞLANMASINI İSTİYORUZ… 

 

 

 

 

Cyclingtr
Yazar Hakkında :

Bir Yorum Yazın