Kullanım Şartları

Cyclingtr.com a üye olan herkes aşağıda belirtilen kullanın şartlarını yasal olarak kabul etmiş olur.  

Kullanma Şartları

1. Kabullendiğiniz Anlaşma

 

A. Tüzel adı “Cyclingtr.com”  olan bu siteyi kullanma veya ziyaret etme suretiyle ( bu site üzerinden ulaşılan tüm içerik ve fonksiyonlar dahil), siz tüm bu kullanma şartları ve kurallarına, www.cyclingtr.com  Gizlilik Sözleşmesin de belirtilen ve ayrıca burada da referans edilen Cyclingtr.com ‘un kişisel bildirisinde açıklanan ve ayrıca burada referans edilen yasal şartlarına uymayı kabul etmiş oluyorsunuz. Şayet bu şartlardan herhangi birini, Cyclingtr.com Kişisel Bildirisini ve Yasal Şartlarını kabul etmiyorsanız, Lütfen Cyclingtr.com Website’ sini kullanmayınız.

B. Kullanma şartlarında önemli değişiklikler olduğunda biz size duyurmaya gayret edecek olsakta, Sizde en güncel uyarmaları düzenli takip ediniz. Cyclingtr, sadece kendi tercihi ile, bu kullanma şartları ve politikasını her ne zaman isterse düzeltip,değiştirebilir ve siz düzeltme ve değişiklikleri bağlılığı kabul ediyorsunuz. Bu anlaşmadaki hiç birşey herhangi üçüncü bir şahıs hakları veya çıkarları yaratacak yorum taşımaz.

2.Garantiyi Red

 

Siz Cyclingtr.com’u  kullanmanızın, sadece sizin riskinizde – sorumluluğunuzda olacağını kabullenmiş bulunuyorsunuz. T.C. yasalarının tanığı azami sınıra kadar, Cyclingtr.com, onun görevlileri, yetkilileri, yöneticileri,  sahibi ve  acentaları sizin kullanmanızdan kaynaklanan ve websiteleriyle, bireysel veya tüzel kişiler uluslar arası var olan yasalar ile ilgili oluşacak ya ima edilen tüm kefaletleri red eder.

Cyclingtr.com ne bu sitenin içeriği ile  ne de bu site ile ilişkili diğer bir sitenin içeriğinin doğru veya eksiksiz olduğuna ilişkin herhangi bir kefalet yada herhangi bir temsilcilik yapmaz ve de (1) kullanıcının Cyclingtr.com’u kullanırken yapmış olduğu  yanlış, kusurlu, herhangi bir hatasından ,(2) sizin Cylingtr.com’a girişimiz ve kullanmanızdan kaynaklı olduğunu düşündüğünüz  herhangi bir şeyden, kişisel zarar veya eşya hasarından (3) Cyclingtr.com sitesi içerisinde  depolanmış parasal bilgi, tüm kişisel bilgi, veya güvenlik şifrelerinizin  yetkisiz kişilerce ele geçirilip  bunlarının girişi ve kullanılmasından, (4) bizim sitemize gelen veya bizim sitemizden çıkan yayına herhangi bir müdahale ve kesintiden, (5) veya üçüncü bir kullanıcı tarafından bizim sitemize veya bizim sitemiz aracılığı ile yayınlanabilecek virüs, fake (hile) ve benzerlerinin (6) Cyclingtr.com  vasıtasıyla ancak gerçekleştirilen, yayınlanan, e-maillenen , postalanan her hangi bir muhteviyatın kullanılması sonucu muhtevada oluşan herhangi bir çeşit zarar, kayıp, ihmal, hatalardan kaynaklanan hiçbir mesuliyet ve sorumluluğu kabul etmez.

Cyclingtr.com herhangi bir manşet veya reklam altında üçüncü bir şahıs tarafından Cyclingtr .com’ da veya başka bir websitesinde reklam veya tanıtımı yapılan hiçbir mal ve hizmete kefalet, ciro, garanti vermez ve sorumluluğunu yüklenmez. Ve Cyclingtr.com sizinle üçüncü bir şahıs arasındaki herhangi ticari muameleye gözlemciliğinden  hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu durum bir ürün ve hizmetin herhangi bir diğer yayın aracı vasıtasıyla herhangi bir ortamda alınmasında olduğu gibi, mümkün olan her yerde en iyi kararı siz vermelisiniz ve ihtiyatlı olmalısınız.

3. Mesuliyetin Sınırlaması

Hiçbir şekilde Cyclingtr.com, görevlileri,yetkilileri, yöneticileri, sahibi veya acentaları, (1) Muhtevanın-Content yanlış, kusurlu veya hatalı oluşundan kaynaklanan direk, indirek, kazaran, özel, cezayı gerektiren veya herhangi bir nedenle oluşmuş hasarlardan, (2) Sizin bizim Websitemize giriş veya kullanmanızdan kaynaklanan şahıs yaralanmaları, mal hasarları ve benzer doğalı tüm hususlardan, (3) sitemizde depolanan mali bilgi, tüm kişisel bilgi, ve güvenli servislerimize herhangi yetkisiz giriş ve kullanmadan, (4) Bizim sitemize ve bizim sitemizden yapılan yayına yapılan müdahale ve kesilmelerden, (5) üçüncü bir kişi tarafından bizim sitemize veya bizim sitemiz vasıtasıyla yayımlanan herhangi bir virüs,trojen-trojenhorses,fake(hile) ve benzerlerinden, (6) Herhangi bir muhtevada herhangi bir hata ve ihmal veya kayıp veya sizin kullanmanızdan kaynaklanan, Cyclingtr.com yoluyla postalanan e-maillenen, yayınlanan ister garanti,kontrat, haksız fiil veya herhangi bir yasal bağlantılılardan doğacak sorunlarda sorumluk almaz ve Cylingtr.com böyle hasarların oluşması ihtimalini ikaz etmiş veya etmemiş olması fark etmeksizin başınıza gelmiş yada gelebilecek tüm sorunlardan size karşı bir mesuliyeti yoktur.

Mesuliyetin Sınırlandırılmasına ilişkin yukarıda zikredilen hususlar yasalar çerçevesinde ilgili yargıya taşınır.

Siz bu siteye üye olurken tüm bu sözleşmeyi okumuş  özellikle ve öncelikle bu sözleşme ile kabul etmiş olmalınız üye olmanız halinde tüm bu yazılan sözleşmeleri okumuş ve kabul etmiş olurusunuz.

Üçüncü şahısların kullanıcının kendisine yada temsilciliğine  karşı iftiracı, saldırgan veya kanunsuz davranışlarından Cyclingtr.com mesul değildir, mesul tutulamaz ve keza yukarıda zikredilenlerden oluşabilecek zarar ve hasar riski tamamıyla size aittir, sizi bağlamaktadır.

Cyclingtr.com websitesi Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tesislerinde Cyclingtr.com tarafından yönetilip, sunulmaktadır. Başka ülkelerde Cyclingtr.com Websitesi nin yayını, Cyclingtr.com temsilcilikleri yoktur. Cyclingtr.com Website’ sine başka yargı bölgelerinden giren veya kullanan kişiler ve bunu bizzat kendi arzu ve iradesiyle yapanlar mahalli yasalara uymak sorumluluğundadır.

4. Kullanma Şartlarını Taşıma Yeterliliği

 

Siz ya Cyclingtr.com Websitesi’ni kullanırken 18 yaşından büyük olduğunuzu kanıtlamak veya yasalarca haklandırılmış küçük veya yasal ebeveyn gözetim rızasına sahip olmalısınız ve bu kullanma şartlarında belirtilen garantiler, temsilcilikler, tasdikler, sorumluluklar, şartlar ve koşullara girmeye tam anlamıyla muktedir ve ehil olmalısınız ve kullanma koşullarına itaat etmek ve uymak zorundasınız. Bununla beraber mutlaka 13 yaşından büyük olduğunuzu teyit etmelisiniz çünkü Cyclingtr.com Website 13 yaş altı çocukları kapsamamaktadır. Eğer 13 yaş altında iseniz Lütfen Cyclingtr.com Websitesini kullanmayınız.

5. Tazminat

 

Siz Cyclingtr.com’ u ana şirketini, görevlilerini, yetkililerini, yöneticilerini, sahibini ve acentalarını aşağıdaki koşullarda, sizden kaynaklanan tüm tazminat taleplerinden, hasarlardan, yükümlülüklerden, kayıplardan, parasal sorumluluklardan, masraflar, borç ve giderlerden veya bunlara karşı (avukat ücretleri ve vergiler dahil fakat sadece bunlarla sınırlı olmayanlar da dahil) savunmayı, kefil olmayı, zarara sokmamayı kabul ediyorsunuz.

 

Ayrıca kabullendiğiniz maddeler:

(I) Sizin Cyclingtr.com Website ‘sini kullanmanız veya bu siteye girmenizden doğan zararları,

(II) Sizin bu servis kullanma şartlarından herhangi birini ihlal etmenizden doğanları,

(III) Sizin herhangi bir üçüncü şahıs hak ihlalinden doğanlar, telif hakkı, mal veya özel hak dahil, bunlarla sınırlı olmayan hak ihlallerinden,

(IV) Kullanıcılarınızın birinin neden olduğu üçüncü şahıslara verilen zarar tazminat talebi

6. Genel  Kullanım Şartları
 A-Portal – Forum Kullanım Kuralları

1. Her kullanıcı ve yöneticimizin unutmaması gereken, bu kurallar, forumda iletişimi kolaylaştırmak için belirlenmiştir. Yapımızı, özgürlüğümüzü yada sitilimizi kısıtlamak için değildir. Eğer yasak konulardan birini paylaşmak isterseniz, internet ortamında uygun başka forumlar mevcuttur, deneyebilirsiniz.
2. Portala üye olan her kullanıcının bu kuralları okuduğu ve anladığı varsayılır.
3. Portal yönetimi üyelere haber vermeksizin web sitesi adresi ismini bisiklet ile ilişkili olarak değiştirebilir üye buna itiraz edemez, uygun görürse bu durumu daha sonra bir mail ile üyelere bildirir, ancak üye yazılı dilekçesi ile yaptığı başvuru yönetimce uygun görülürse üyelik bilgileri silinir yada üye listesinde görürmemesi sağlanır.
4. Portalda yada özel olarak yazılan mesajlarda “iyi ahlaklı” olmak esastır. Kullanıcıları, yöneticileri, üçüncü kişi ve kurumları, küçük düşürücü, karalayıcı yada aşağılayıcı veya taciz eden mesajlar yazmak yasaktır.
5. Portalda yazılan mesajlarda T.C. kanunlarına uyulması esastır.
6. Her türlü kopya yazılım linki, seri numaraları verilmesi,
7. Telif haklarıyla korunan, Divx, mp3 yada benzerleri formatta fotoğraf, film, makale ve müzik paylaşımı,
8. Kanunlarımıza uymayan öneriler yada yöntemler,
9. 18 yaş üstü müstehcen mesajlar yazılması, linkler verilmesi ve istenmesi yada imzalarda kullanılması yasaktır.
10. Portalda,
11. Dini, siyasi, etnik görüşlü, pornografik, şiddet içerikli mesajlar yasaktır.
12. Bu konuların linklerinin verilmesi ve istenmesi yada imzalarda kullanılması yasaktır.

 B-Genel Yazım Kuralları

14. Forumda konu açarken ilgili kategori altına açtığınızdan emin olun. Eğer konu hiçbir kategoriye uymuyor ise, Sohbet ve Eğlence altındaki bir bölüme açılabilir.
15. Forum alt bölümlerine uygun mesaj yazılmaya özen gösterilmedilir. Konu ile direkt ilişkisi olmayan mesajlar silinir.
16. Forum başlığında mesajın içeriği ile ilgili bilgi verilmesi esastır. “Ben geldim”, “işte bu”, “yardım edin” gibi içerik ile ilgili bilgi vermeyen mesajlar silinebilir yada bir yönetici tarafından başlığı değiştirilebilir.
17. Büyük harf yazmak dijital ortamda bağırmak anlamına gelir. Gerekmedikçe kullanmayınız.
18. Türkçe yazım kurallarına uygun yazım tercih edilmelidir.
19. Noktalama işaretleri kullanılmamış, özensiz mesajlar kullanıcıya uyarı vermeksizin, yönetimce silinebilir.
20. Forum kullanıcılarının yazım dili “nazik” olmalıdır. “Ulan”, “nöttürüyonuz?” gibi tavır içeren mesajlar silinecektir.
21. “+1” gibi içerik yoksunu mesajlar yazmayınız. Eminim herkesin fikrini belirtecek anlamlı bir cümlesi vardır.
22. Sadece portal kurallarını hatırlatmaya yönelik mesaj yazmayınız. Bunu belirtmek için nazik bir dille özelmesaj atabilir yada konuya uygun verdiğiniz cevabın altında belirtebilirsiniz.
23. Portala bir probleminizi yazmadan önce mutlaka aramayı deneyiniz. Eğer bulamazsanız mesajınızı yazınız.
24. Daha önce portalda yazılmış ve çözümü verilmiş bir konu ile ilgili aynı soru sorulmuşsa, cevap olarak “Portalda var arayınız” gibi çözümsüz mesaj atmayınız. Eğer linki hatırlıyorsanız çözümün bulunduğu mesajın linkini verebilirsiniz. Unutmayınız, yeni kullanıcılar sağlıklı bir arama yapamayabilirler.
25. Potalda mesajların tamamı bold karakterle yazılaması uygun değildir, sadece vurgulamak istediğiniz kelime veya cümlerler için bold karakter kullanılabilirsiniz.
26. Portaldada mesajlarınızın tamamında siyah dışında herhangi bir renk kullanamazsınız örneğin kırmızı, mavi yeşil vb renkleri attığınız mesajın tamamında kullanamazsınız. Bunlar görüldüğü zman kullanıcıya haber vermeksizin moderetörlerce editlenir.
27. Üye portalda bisiklet, triatlon ve outdoor ile ilgili veya değil ticari olmayan başka bir siteyi isterse imzalarında belirtebilir, ancak verilen linkin dışarıya açılan pencere olması koşuldur.
Üyeler yukarıda belirtilen konular ile ilgili ticari bir firmanın internet sitesinin linkini Cyclingtr.com’dan izinsiz olarak imzalarında bulundurmazlar. Üyeler mesajlarında paylaşım amacını aşarak ve sürekli aynı yöntemi tekrarlayarak portal kullanıcılarını sadece linkini verdiği siteye yönlendirmeyi amaçladığı düşünelen üyeler uyarılır devamı halinde üye önce modere edilir, tekrarı halinde süresi uzaklaştırlır.
Sürekli siteyi kapatan olarak link verililerek post atılması durumunda üye uyarılır devamı halinde süreli veya süresiz uzaklaştırılır.

 C-Forumda Avatar Kullanımı

28. Avatar boyutu en fazla 115×115 px olmalıdır.
29. Cyclingtr.com üyelerinin avatarlarında kendilerine ait fotğralarının kullanılmasını ister, ancak bu bir zorunluluk değildir..
30. Dini, siyasi, etnik görüşlü, pornografik edebe uygun olmayan avatarlar kullanılamaz.
31. Avatarlarda Bisikletciler.com ekibi de dahil olmak üzere, Cyclingtr.com yönetimini ifadeden Cyclingtr.com kullanıcısı dışında hiçbir kimse logoyu kullanamaz..
D- Sitede, Forumda İmza Kullanımı

33. İmza boyutu 256 karakter olarak sınırlandırılmıştır.
34. İmzaya eklenen resimlerin yüksekliği en çok 120px (piksel), genişliği ise en çok 720px olmalıdır. İmzanızda Cyclingtr.com’a sponsor olmadan firmanızın bannerini yada flashını veremez, adrresini herhangi bir yazıya yada görsele linkleyemezsiniz.
35. Eklenen resimin hareketli animasyon olmaması ve dosya boyutunun düşük olmasına dikkat edilmelidir. Böylece diğer kullanıcılar sayfaları açarken dosya boyutu büyük imzalar nedeni ile çok fazla beklemek zorunda kalmayacaklardır.
36. İmzalarda kullanılacak yazının tamamında büyük harflerin ve renkli yazıların kullanılması tavsiye edilmez. Yazıda kullanılacak en büyük font boyutu 12px olmalıdır.
37. İmzalarda ikinci el bölümünde satılan bir ürün için link verilemez.
38. İmzalarda Cyclingtr.com ekibinin üyeleri dışında, Cyclingtr.com logosunu hiç bir kimse kullanamaz.
39. Üyeler ticari olmayan, dini ve siyasi içerik taşımayan Cyclingtr.com Portal Kuralları’na uygun linkleri isterlerse imzalarında kullanılabilirler bununla beraber sadece ilgi alanımız dışında değil  herhangi bir başka ticari alanda dahi olsa hiçbir ticari sitenin linkini veremezler.
Örneğin;  Bir epilasyon merkeziniz, elektrik yada yazılım, reklam firmanısının vb. linkini veremezsiniz.
Üyeler T.C. yasalarına uygun başka bir siteyi veya bisiklet sitesini Cyclingtr.com yöneticilerinden ön izin almak şartıyla imzalarında belirtebilirler, ancak site eğer ilgi alanımızda ve ticari bir site ise bu siteye ait link verilemez, bunun dışında verilen verilecek olan linklerin dışarıya açılır olması tercih edilir.
Sürekli siteyi kapatan olarak imzaya link verilmesinde üye süreli veya süresiz olarak uzaklaştırılır

 E-Linkler ve Reklam İçerikleri

41. Portalda ticari reklam içeriği taşıyan mesajlar ve linkler yönetimden izinsiz yazılamaz, ancak;
42. Eğer bir problemin çözümüne yönelik ise ticari linkler yada adresler verilebilir
43. Kişisel web sitesi linkleri ve bannerleri imzada yada mesaj içinde kullanılabilir. Burada verilen linkler de samimi olunmalı ticari amaç güdülmemelidir.
44. Yapılan önerilerde verilen ticari linkler yada ürünler iyi niyet ve objektiflik içermelidir. Ticari bir kimliği olan kullanıcı yada bir markayı temsil eden kişilerin önerilerinde objektif olması beklenmektedir. Aksi durum yönetimce reklam olarak değerlendirilebilir.
G- Yaptırımlar
46. Yönetimin amacı ceza vermek değildir.  sitenin düzenini korumak için gerektiğinde üyeye bilgi vermeksizin yaptırımlar uygulanabilecektir.
47. Ancak öncelikle amaç paylaşmak olduğundan genel yaptırım sadece “uyarı” olacaktır.
48. Kullanıcı ve /veya üye yetkileri askıya alınabilir.
49. Kullanıcı ve / veya üye yetkileri silinebilir.

    

F- Üyelik Kaydının Silinmesi

50-Cyclingtr.com yönetici ve adminleri üyeye  kullanıcıya haber vermeksizin veya bunun için bir neden sunmaksızın üyenin ve / veya kullanıcının Cyclingtr.com ile olan üyeliğini – ilişiğini sonlandırabilir. Cyclingtr.com yönetici ve adminleri Cylingtr.com için üyenin profilinde vermiş olduğu olduğu mail adresini mail listesinden silinebilir.

51- Üyeliği sonlanmış kullanıcının Cyclingtr.com daki paylaşımlarının silinip silinmemesi hakkı Cyclingtr.com yönetici ve adminlerine aittir.
Bu savunma ve tazminat yükümlülüğünün karşılanması, yerine getirilmesive bu kullanma şartlarının kabul edilmesi durumunda  sizin Cyclingtr.com  website ‘ sini kullanmanızın sürdürülmesini sağlayacaktır.

Cyclingtr.com web sitesi kullanıcıları ve üyeleri, Cyclingtr.com web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İzmir Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

  Cyclingtr.com website’sindeki tüm yazılı ve görselin başka sitelerdeki kullanımı ile ilgili olarak All rights reserved ‘a bakınız.