Eskişehir’den Bir Gelişme

04/09/2012  //     //  Genel Duyuru ve Haberler ( Bisiklet, Triatlon, Atletizm, Yüzme )

 

Bir kaç hafta önce Eskişehirli Dostlarımızdan gelen kötü bir haberle hepimiz üzülmüştük. Duymayanlar için hatırlatalım, Eskişehir Belediyesi bir anda şehrin belli yerlerinde (oldukça geniş bir alanda) bisiklet kullanımını yasaklamıştı. Yasaklar cezalarla kuvvetlendirilmiş ve korkulacak bir hal almış durumda. Eskişehirli bisikletliler bu duruma sessiz kalmamak ve en temiz, sağlıklı ve ekonomik ulaşım aracı bisikletlerinden vazgeçmemek için imza kampanyası başlattılar. Bu kampanya dahilinde belediyeye dilekçe gönderdiler. bu dilekçelere belediye sessiz kalmamış ve cevaplamış. Bisikletçilere gönderilen cevap aynen şöyle;


 

“Sayın …………


Başvurunuz konuyla ilgili birim yetkililerimize iletilmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, bisikleti ulaşım aracı olarak gören sizlerin bisiklet kullanımı konusundaki duyarlılığınızı ve kararlılığınızı takdirle karşıladığımızı bilmenizi isteriz. Zira bizler de bisikletin ulaşımda daha geniş yer edinebilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Göndermiş olduğunuz, maile cevap verirken de güvenli bisikletle bütünleşik ulaşım konusundaki anlayışımızı ve çalışmalarımızı sizinle paylaşmak isteriz. Türkiye’de yapılaşma konusunda çarpık gelişmeler ne yazık ki; tüm şehirlerde olduğu gibi Eskişehir’ de de ulaşım sorunlarını beraberinde getirdi. Yıllar içinde , yenilenmeyen imar planlarıyla birlikte yükselen büyük binaların, dar ve düzensiz sokak yapılarının içerisinde trafik sıkışıp kaldı. Dünyada yatırımların sanayi endüstrisi ve kara yolları ulaşım alt yapısı üzerine yönelmesiyle birlikte artan araç sayısı, bütün şehirlerde olduğu gibi Eskişehir’de de ulaşımı içinden çıkılmaz bir hale sürükledi.


Şehir, dar cadde ve sokakların taşımakta zorlandığı bir ulaşım ağına teslim oldu. 1999 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in göreve gelmesiyle şehrin insanlar için olduğu gerçeği temel ilke edinilerek; araçlar yerine yolcuların hareket özgürlüğünü sağlamayı amaçlayan bir ulaşım sistemi tasarlandı. Türkiye’de ilk kez bir şehir için Ulaşım Master Planı yaptırılarak ulaşım sorunlarına çözümler geliştirilmeye başlandı. Ulaşım Master Planı hafif raylı sistem ve bisiklet yollarının da yapılmasını içermekteydi. Şehir merkezinde bir omurga niteliğinde tasarlanan Hafif Raylı Sistemde hedef, hafif raylı sistem ile yaya ulaşımına öncelik verilerek, diğer araçlar ile bütünleşmesi ve şehir içinde toplu ulaşım sağlanmasıydı. Bu kapsamda otobüs, minibüs, taksi ve dolmuş güzergâhlarının tramvay aktarma noktalarında sonlandırılması, dolayısıyla şehir merkezine girmelerini önleyici bir güzergâh belirlemesi yapıldı. Ayrıca, güzergâhta, mahalle yoğunluklarının yanı sıra, Eskişehir’in en önemli dinamikleri arasında yer alan iki üniversitesinin birleştirilmesi, otogar, hastaneler, kamu hizmet alanları, Anadolu’nun Kültür ve Sanat Başkenti halini alan E.B.B. Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatsal etkinliklere erişim gibi; şehirlinin temel hizmetlere ulaşabilmesi göz önünde bulunduruldu.


Sıra, sürdürülebilir ulaşım stratejisi dâhilinde, Eskişehir’in yaşam geleneğinde eskiden beri var olan bisikletin ulaşımda yeniden yer almasına gelmişti. Eskişehir, sahip olduğu düz yapısıyla, bisiklet kullanımına çok uygun olmasına rağmen, kent merkezinde bisiklet altyapısı henüz yaygın olarak mevcut değildi. Bisiklet kullanımı oldukça yaygın olmasına karşın bisikletliler araç yoğunluğu arasında nereye ait olduklarını tam olarak bilmeden güvensiz bir biçimde ulaşımlarını sağlamaya çalışmaktalar.


Bisikletliler, kent merkezinde tramvay hattını, kaldırımları, araç yollarını kullanarak bisiklet kullanmaya devam etmektedirler. Bu da zaman zaman kendi can güvenliklerini tehdit eder bir hal alarak; bisikletlilerin kazalarda zarargörmesine neden olduğu gibi, araç ve yayaları zora sokacak bir duruma da yol açabiliyor. Gerek yayaların güvenliği gerekse bisikletlilerin ve diğer lastik tekerli araçların güvenli bir şekilde yol paylaşımı ise belediyelerin ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube’nin sorumluluğu altında gerçekleştirdiği düzenlemelerle mümkün olabilmektedir. Sizlerin de şikayetinin kaynağını oluşturan uygulama 15. 11. 1993 tarih ve 1993/17 sayılı İl Trafik Komisyonu kararıyla İki Eylül cad., K. Mahmut Pehlivan cad. Şair Fuzuli, Sivrihisar ve Cengiz Topel caddeleri bisiklet kullanımına yasaklanmasıyla orataya çıkmıştır. UKOME bu caddelere ek olarak 2004 yılında 12-2 sayılı kararıyla tramvay güzergahındaki tüm cadde ve sokakların ayrıca park yasağı getirilen cadde ve sokakların bisiklet sürücülerine yasaklanmasının kabulüne karar vermiştir. Aslında da tüm dünyada hatta bisiklet kullanımının en yaygın olduğu ülkelere de bakıldığında bisiklet kullanım yasağının olduğu görülmektedir. Özellikle yaya bölgeleri ya da araç trafiğinin yoğun olduğu ve bisiklet yollarının düzenlenmesine olanak vermeyen caddelerde bisiklet yasağı olduğu görülmektedir. Ancak biz Büyükşehir Belediyesi olarak yasaklanan cadde ve yolların yerine alternatif olarak ulaşımın kesintisiz sağlanabileceği yollar için çalışmalarımız sürdürmekteyiz. Buradan sizin ile bu konudaki çalışmalarımızı bu vesileyle paylaşmak isteriz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, örnek yaya kaldırımı düzenlemesi sırasında bisiklet kullanıcılarının da talepleri ve 2002’de hazırlanan Ulaşım Master planı doğrultusunda bu konudaki çalışmalara yön verildi. İlk aşama

olarak, Atatürk Bulvarında yaklaşık 6 km’lik (gidiş ve geliş olarak) örnek bir çalışma ile bisiklet yolu yapımı tamamlandı ve bisiklet kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Yine bu kapsamda, yeni yapılacak hafif raylı sistem çalışmaları sırasında yapılacak düzenlemeler arasında bisiklet yolları yapımı da tasarlandı. Ayrıca yol kaldırım ve tretuvar yenileme çalışmaları kapsamında yapılan ihaleye bisiklet yolları yapımı da dahil edildi. Bu kapsamda Ulus Caddesi’nde de bisiklet yolu yapılmıştır. Bu çalışmaların dışında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Embarq Sürdürülebilir Ulaşım Merkezi ile Eskişehir’de hayata geçirilecek bisiklet yolları ile ilgili sürdürülen işbirliği çalışması ile Bisikletle Bütünleşik Ulaşım Planlaması Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay öncesi Eskişehir’de 39 noktada 729 bisiklet kullanıcısı ile yapılan anket çalışması sonuçları Çalıştayda değerlendirildi. Çalıştay’a katılan sivil toplum üniversiteleri, odalar, üniversiteler ile yapılan anketlerle belirlenen güzergahlar masaya yatırıldı Bu konudaki çalışmalar yurt dışından gelen uzman kişi ve kuruluşlar ile değerlendirildi. Bisiklet kullanımın yoğun olduğu şehirlerde inceleme gezileri yapıldı. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda Atatürk Bulvarı’nda yer alan mevcut bisiklet yollarını Anadolu Üniversitesi’ne bağlayacak 14 km’lik bir bisiklet yolu projesi hazırlandı. Sizlere müjde olarak bu projenin çok kısa bir süre içinde yapımına başlayacağımızı duyurmak isteriz. Bu güzergah dışında yenilen yollarda yapacağımız çalışmalarla artacak güvenli bisiklet yollarıyla bisiklet ulaşımının Eskişehir’de daha da yaygınlaşacağını umut ediyoruz.

Bisikletin en sağlıklı, en çevreci, trafikte kapladığı yer yönünden en avantajlı araç olduğu bilinciyle bir ulaşım aracı olarak kullanımını Büyükşehir Belediyesi olarak kesinlikle desteklediğimizi bilmenizi isteriz.. Ancak şunu da bilmenizi isteriz ki; bizim için önemli olan şehirde herkesin birbirinin hakkına saygılı olarak en güvenli ve sağlıklı bir biçimde ulaşımının sağlanmasıdır.

Bilgilerinize,saygılarımızla.”

 


Bu uzun uzadıya yazılmış mailde sizce de bazı çelişkiler yok mu? Eskişehirli olmadığımız için tek tek sokak isimleri ile bir inceleme yapamıyoruz belki ama mantık hatalarıyla biz başlayalım belki Eskişehirli bir dostumuz bizi daha farklı aydınlatır.
İlk olarak “Dünyada yatırımların sanayi endüstrisi ve kara yolları ulaşım alt yapısı üzerine yönelmesiyle birlikte artan araç sayısı, bütün şehirlerde olduğu gibi Eskişehir’de de ulaşımı içinden çıkılmaz bir hale sürükledi.” denilmiş, bunun belki de tek çözümü ulaşımı bisiklete sevk etmek iken bu şehirde bisiklet yasaklanıyor. Üstelik bununla da yetinilmeyip bisikleti yazının diğer bölümlerinden anladığımız gibi KALDIRIM TAŞITI olarak gösterilmeye ve empoze edilmeye çalışılmış.Ancak gelişmişlikten ve Anadolu’nun kültür başkenti olma hevesi içerisinde olduklarından bahseden belediye maalesef T.C. Kara yolları Kanunun tam olarak okuyup uygulamaktan aciz durumdadır. Nitekim kanunda sürekli söylediğimiz gibi bisiklet karayolunun bir parçasıdır, diğer ulaşım araçlarından ayrı düşünülemez. Üstelik şehirde ulaşım aracı olarak kullanımını yaygınlaştırmak isteyen belediyenin başı ve sonu belli olan kaldırımdan bozma bisiklet yolları yaparak parasını boşa harcaması kadar mantıksız bir şey olamaz. Bisiklet yolunu 14 km gibi kısa ve belirli seviyelerde tutmak bisiklete gereken değerin verilmediğini gösterir. Kaldı ki bisiklet yolunun son bulduğu yerde ulaşımına kara yolu üzerinde devam etmek bisikletlinin en doğal ve kanunlarca güvence altına almış olduğu bir haktır.

 

 

Belediyenin son sözünde ise ” bizim için önemli olan şehirde herkesin birbirinin hakkına saygılı olarak en güvenli ve sağlıklı bir biçimde ulaşımının sağlanmasıdır ” demiştir, ancak yine aynı belediye bisikleti tüm kurallara uyarak kullanan ve ulaşımını bu şekilde sağlayan kişilerin haklarını hiçe saymış ve sırf kurallara uymayanlar ve kazaya sebebiyet verenler yüzünden (ki bunu daha çok bisiklet ile paket servis yapanlar olarak gruplandırabiliriz) bisikleti şehrin en işlek caddelerinde yasaklamıştır. Sanırım belediye kuralları uygulatacak Trafik Polislerinin varlığını unutmuş veya halkın refahını sağlamakla görevli polislerimize görev vermeyi becerememektedir. 

 

Dolayısıyla belediyeden bir açıklama gelmiş olsa da henüz doğru uygulamanın bu olduğuna ikna olmuş değiliz gibi görünüyor.

 

 

Cyclingtr
Yazar Hakkında :

Bir Yorum Yazın