Bisiklet Antrenörlerinin Dikkatine!

25/02/2011  //     //  Genel Duyuru ve Haberler ( Bisiklet, Triatlon, Atletizm, Yüzme )

 

   Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapsamında, Milli dağ bisikletcilerimizden Kamil Alev Türkiye’de bisiklet antrenörlerinin tükenmişlik düzeyleri ile ilgili
bir çalışma yapıyor ve Üniversite bünyesinde bir anket düzenliyor.  Bu önemli çalışmaya Türkiye’de ki tüm bisiklet antrenörlerinin desteklerini ve ankete katılmalarını bekliyor.

Anket Web Site: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDBKTFB5LUFFWmJXZXJxaHVydElXMnc6MQ

Değerli Antrenörümüz;
Bu Anket Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
tarafından Türkiye’deki Bisiklet Antrenör’lerinin meslekteki tükenmişlik
düzeylerini belirlemek ve sporcu ile ilişkileri açısından
değerlendirilerek çözüm önerisi geliştirmek üzere hazırlanmıştır. Anketi
dolduranların kimlikleri bilinmemekle birlikte verilen cevaplar gizli
tutulacaktır. İfadelerin önündeki kutucuklara sizin için en uygun
ibareyi işaretleyiniz. Yardım ve desteğinizden dolayı Teşekkür Ederiz.

Konu :
TÜRKİYE’DE BİSİKLET ANTRENÖRLERİNİN MESLEKTEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE SPORCU İLE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Amaç;
      Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de
Bisiklet antrenörlerinin tükenmişlik düzeylerini belirleyerek bazı demografik
ve mesleki değişkenler açısından tükenmişlik puanlarının farklılaşıp
farklılaşmadığına bakmaktır.

Tükenmişlik düzeylerini belirlemek için Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve
kişisel bilgiler için araştırmacı tarafından geliştirilen Anket Formu kullanılacaktır. Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden elde edilen puanların aritmetik
ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak, tek yönlü varyans analizi,
farkın kaynağını belirlemek için SPSS testi uygulanacaktır.

Yapılacak olan analizler sonucunda araştırmaya katılan Bisiklet
Antrenörlerin tükenmişlik düzeyinin duygusal tükenme alt boyutunda görev türü,
mesleğini isteyerek seçip seçmeme, antrenörlük mesleğini kendine uygun bulup
bulmama, üstlerinden yaptığı işle ilgili takdir görüp görmeme; duyarsızlaşma
alt boyutunda görev türü, antrenörlük mesleğini isteyerek seçip seçmeme,
antrenörlük mesleğini kendine uygun bulup bulmama; kişisel başarı alt boyutunda
yaş, cinsiyet, medeni durum, mezun olunan alan, çalışma hayatında iş
arkadaşlarından destek görme durumu ve sporcu ile ilişkilerine göre tükenmişlik düzeyleri arasında
farklar incelenerek değerlendirmeye alınacaktır.

Ankette
katılacak kişilerin 1. kademe Yrd. Antrenör ve üst antrenör belgeleri
olması gerekmektedir. Türkiye’de Bisiklet antrenör mesleği ile ilgilenen
kişilerin, ankette katılması önemle rica olunur.

 

Cyclingtr
Yazar Hakkında :

Bir Yorum Yazın