WADA- Dünya Anti Doping Ajansı 2009 Yasaklı Madde ve Yöntemler Listesi

23/08/2009  //     //  Antrenman, Sağlık, Beslenme, Doping

 

 

 

Paylaş

 

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.   2009 yasaklı maddeler Listesi

DÜNYA ANTİ-DOPİNG KODU

YARIŞMA VE YARIŞMA DIŞINDA YASAKLI OLAN MADDE VE YÖNTEMLER

 

S1. Anabolik Maddeler

 

1-andostendiol; 1-androstendione; bolandiol; bolasterone; boldenone;  boldione; calusterone; clostebol; danazol; dehydrochlormethyltestosterone; desoxymethyltestosterone; drostanolone; ethylestrenol; fluoxymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestosterone; mestanolone; mesterolone; metenolone; metandienone; metandriol; methasterone; methyldienolone;  methyl-1-testosterone; methylnortestosterone; methyltrienolone; methyltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostendione; norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; prostanozol; quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone; tetrahydrogestrinone; trenbolone; androstenediol; androstenedione; dihydro-testosterone; prasterone; testosterone;  5a-androstane-3a,17a-diol; 5 a-androstane-3a,17b-diol; 5a-androstane-3b,17a-diol; 5a-androstane-3b,17b-diol; androst-4-ene-3a,17a-diol; androst-4-ene-3 a,17b-diol; androst-4-ene-3 b,17a-diol; androst-5-ene-3a,17a-diol; androst-5-ene-3a,17b-diol; androst-5-ene-3b,17a-diol; 4-androstenediol; 5-androstenedione; epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; 3 a-hydroxy-5a-androstan-17-one;   3 b-hydroxy-5 a-androstan-17-one; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone; clenbuterol; tibolone; zeranol; zilpaterol ve diğer benzer kimyasal yapılı ve biyolojik etkili maddeler .                                                                                      

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

S2. HORMONLAR VE BENZER MADDELER

 

1. Eritropoiesis uyarıcılar (Erythropoietin (EPO), darbepoietin      dEPO), hematide)

2. Büyüme Hormonu (hGH);İnsulin-benzeri Büyüme Faktörleri;      (örneğin IGF-1);Mechano Büyüme Faktörleri (MGFs);

3. Gonadotrophins  (LH;hCG); sadece erkeklerde yasaklıdır.

4. İnsulin;

5. Kortikotropinler.

 

S3. BETA-2-AGONİSTLER

 

D- ve L- izomerleri ile birlikte tüm beta-2- agonistler  yasaklıdır.Formoterol, salbutamol, salmeterol ve terbutalin’in inhale formları tedavi amaçlı kullanım ayrıcalığı formu doldurularak kullanılabilir.

 

S4. HORMON ANTAGONİSTLERİ VE MODULATÖRLERİ 

 

1. Aromataz inhibitorleri (örneğin;aminoglutethimide; anastrozole;

    exemestane; formestane; letrozole; testolactone).

    2. Seçilen Estrojen Reseptor Modülatörleri  (SERMs)

        (örneğin;raloxifene; tamoxifen; toremifene).

3. Diğer anti-östrojenik maddeler

    (örneğin; clomiphene; cyclofenil; fulvestrant).

4. Myostatin inhibitörleri

 

S5. DİÜRETİK VE DİĞER SİLİCİLER

 

Diüretikler, probenecid, plazma genişleticiler (örneğin albumin; dextran; hidroksi etil nişasta ve mannitol)

Diüretikler: acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlorthalidone; etacrynic acid; furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; thiazides (örneğin:bendroflumethiazide; chlorothiazide; hydro-chlorothiazide) triamteren ve diğer benzer kimyasal yapılı ve biyolojik etkili maddeler.   

                             

YASAKLI YÖNTEMLER

 

M1. OKSİJEN TRANSFERİNİN ARTIRILMASI

M2. KİMYASAL VE FİZİKSEL İŞLEMLER

M3. GENETİK DOPİNGİ

 

YARIŞMADA YASAKLI OLAN MADDELER

 

Yukarıda belirtilen S1’den S5’e ve M1’den M3’e kadar olan katagorilere ek olarak aşağıdaki katagoriler de yarışmada yasaklıdır:

 

S6.UYARICILAR

 

Adrafinil; adrenaline; amfepramone; amiphenazole; amphetamine; amphetaminil; benzphetamine; benzylpiperazine¸bromantan; carphedon; cathine; clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide; cyclazodone;  dimethylamphetamine; ephedrine; etamivan; etilamphetamine; etilefrine; famprofazone; fenbutrazate; fencamfamin; fencamine; fenetylline; fenfluramine; fenproporex; furfenorex; heptaminol; isometheptene; levmethamfetamine; meclofenoxate; mefenorex; mephentermine; mesocarb; methamphetamine (D); methylendioxyamphetamine; methylenedioxymetamphetamine; p-methylamphetamine; methylephedrine; methylphenidate; modafinil; nikethamide; norfenefrine; norfenfluramine; octopamine; ortetamine; oxilofrine; parahydroxyamphetamine; pemoline; pentetrazol; phendimetrazine; phenmetrazine; phenpromethamine; phentermine; prolintane; propylhexedrine; selegiline; sibutramine; strychnine tuaminoheptane ve diğer benzer kimyasal yapılı ve biyolojik etkili maddeler.                                                                                

 
 

S7. Narkotikler

 

Buprenorphine; dextromoramide; diamorphine (heroin); fentanyl ve  türevleri; hydromorphone; methadone; morphine; oxycodone; oxymorphone; pentazocine; pethidine.

 

S8. Kannabinoidler

 

S9.GluKoKortıKosteroidler

 

Tüm glukokortikosteroidlerin “oral, intravenous, intramuscular veya rektal” yolla kullanımı yasaklanmıştır. “İntraartikular, periartikular, peritendinous epidural, intradermel, inhalasyon” kullanımları için Tedavi Amaçlı Kullanım ayrıcalığı formu doldurularak izin alınmalıdır. “Auricular buccal, dermatological gingival, nasal, ophthalmic ve perianal” kullanımları serbest olup herhangi bir form doldurulmasına ve beyan verilmesine gerek yoktur.

 

BAZI SPOR DALLARINDA YASAKLI OLAN MADDELER

           

p1.AlKOL

 

(faı; fıta; IPC; fıa;  wkf; uıpm; fım; FIQ; UIM)

 

p2.beta-BLOKÖRLER

 

(faı; fıta; IPC; fıa; wcbs; FIBT; cmsb; fmb; wcf; IGF; fıg; fım; uıpm; fıq; UIM; ısaf; ıssf; fıs; fıla)

 

Acebutolol; alprenolol; atenolol; betaxolol; bisoprolol; bunolol; carteolol; carvedilol; celiprolol; esmolol; labetalol; levobunolol; metipranolol; metoprolol;  nadolol; oxprenolol;  pindolol; propranolol; sotalol; timolol

Cyclingtr
Yazar Hakkında :

Bir Yorum Yazın